TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

Okul Taşıtı Projesi                                                                                             

 

Okul taşıtı projeleri, okul taşıtı yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Okul taşıtı proje, tadilat, mühendislik işlemleri için en güvenilir ortağınız olarak hizmetinizdeyiz.

2024 okul taşıtı iptal projesi tse araç kontrol merkezi ücreti 2.952 lira olmuştur.                                                                                        2024 okul taşıtı iptal projesi ücreti, tüvtürk araç muayene ücreti 1.1821 lira olmuştur.                                                                                2024 okul taşıtı iptal projesi noter araç ruhsat değişimi ücreti 1.140 lira olmuştur.

2023 YILI OKUL YAŞITI YÖNETMELİĞİ

Okul Taşıtı:  Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmalarında
kullanılan araçtır.

OKUL TAŞITI   

12 Eylül 2020 Cumartesi sayı 31242 nolu resmi gazete Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2020” ibaresi “30/6/2021” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “3/9/2020” ibareleri “3/9/2021” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ve okul servis araçlarını kullanan şoförlerin Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarına ilişkin süre ise 3 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibatla her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2021 olarak belirlendi.2019 ve 2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki şart 1/7/2021 tarihine kadar aranmaz.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bentleri kapsamındaki şartlar;

a) 2017 model okul servis araçları için 1/7/2024,

b) 2016 model okul servis araçları için 1/7/2025,

c) 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1/7/2026,

tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Millî Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

 

OKUL TAŞITI ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Okul servisi araçlarının arkasında 'OKUL TAŞITI' yazısı uygun renk ve ebatta olmalıdır. ?

     

Okul Taşıtına dönüştürülen araçların arka kısmına “OKUL TAŞITI” yazısı yapıştırılmalıdır. Bu yazı uygun renk ve ebatta olmalıdır. Okul taşıtı yazısı boyutları Minibüs araçlarda yükseklik 832 mm genişlik 1040 mm olmalıdır, Otobüslerde ise yükseklik 1000 mm genişlik 1250 mm olmalıdır

2. Okul servisi aracının öğrencilerin iniş ve biniş sırasında yanmak üzere 30 cm çapında kırmızı ışık veren 'DUR LEVHASI' kapı açıldığında ve araç fren yaptığında yanacaktır.

3. Okul servis aracında öğrencilerin ulaşabileceği camlar ve pencereler sabit olmalıdır.

4. Okul servis araçlarının kapıları şöför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olmalıdır. kapıların açık olduğunda şöföre ikazla veya sinyalle intikal edecek şekilde olmalıdır, kapı öğrenci iniş ve çıkışlarında sıkışma ihtimaline karşı sensörlü olmalıdır.

5. Okul taşıtı olarak kullanılan araçların yaşları 12 yaşından büyük olmayacaktır. taşıtların yaşları imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınacaktır.

6. Araç tescil belgesinde yazan koltuk sayısı, aracın içerisinde görülebilecek bir yere koltuk sayısını belirten  levha uygun bir şekilde monte edilmelidir. 

7. Okul servisi araçlarında araç takip sistemi bulundurulacaktır. Kayıtlar en az otuz gün muhafaza edilecektir.

8. Okul servisi araçlarda her koltukta üçgen emniyet kemeri ve koruyucu tertibat bulundurulmalıdır.

9. okul servisi araçlarında yazın serin kışın sıcak olacak sistemler olmalıdır.

10. Okul servisi araçlarında her koltukta oturmaya duyarlı sensörler bulundururalacaktır.

11. Okul taşıtı araçlarda bütün koltukları aracın  iç ve dışını gösteren kamera olmalıdır, en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulmalıdır.

12. Okul taşıtı araçların camlarının üzerine renkli film yapıştırılması yasaktır.

13. Okul taşıtı araçlarında iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılması yasaktır.

14. Gerçek ve tüzel kişilere ait okul taşıtı araçlar personel servisleri çekebilirler ancak taşıma esnasında okul taşıtı ışık sistemlerini kullanamayacaklardır.

Okul Servis Araçlarında Koltuk ve/veya Emniyet Kemeri Tadilatları

(1) Araçların okul taşıtından (okul taşıtı ekipmanları sökülerek) otobüs/minibüse dönüştürülmesi için yapılan tadilat projelerinde, yolcu ağırlığının 50 kg yerine 71 kg veya 68 kg olarak yeniden hesaplanması nedeniyle koltuk sökülmesi gerekebilmektedir. Kütle kontrollerinin yetkili teknik sorumlu hesaplamaları ve beyanı üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinden kantar fişi talep edilmeyecektir.

(2) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik 6. Maddesinin “(2) Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunun belirlenmesi halinde, onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş AİTM tip onayı belgesi veya AİTM uygunluk belgesi vermeyi reddedebilir.” hükmü dikkate alınarak temel araç imalatçıları ve temel araç imalatçılarının yetki verdikleri üst yapıcıları hariç olmak üzere, araçta koltuk ve/veya emniyet kemeri değişikliği/tadilatı olması durumunda, tadilatın münferit tadilat olarak yapılması gerekmektedir.

(3) Başvuru sahibinin, okul taşıtı konusunda seri tadilatçı olup olmadığı ve başvuru yapılan ilde üretim/montaj yeri uygunluğu, TSE resmi internet sayfasında yayımlı bulunan “Seri tadilat yetkili okul taşıtı belgesi olan firmalar” listesinden kontrol edilmelidir.

(4) Başvuru sahibinin, araca sonradan ilave ettiği mobil NVR, araç takip cihazı ve IP kameranın uygunluğu QDMS’te yer alan ULM-03-LS-00-013 AİTM EK XVI’ya Uygun Mobil NVR, Araç Takip Cihazı ve IP Kamera Listesi’nden kontrol edilmelidir. Araca sonradan ilave edilen koltuk sensörlerinin ECE-R 10 uygunluğu ULM-03-LS-00-015 Elektromanyetik Uyumluluk (ECE R10) Onaylı Koltuk Sensörü Listesi’nden kontrol edilmelidir.

(5) Başvuru sahibi, başvuru dosyasında araçta koltuk ve/veya emniyet kemeri ile ilgili yapılan değişiklikleri detaylı olarak beyan etmelidir. Bu beyan doğrultusunda; - Araçta hem koltuk hem de emniyet kemeri değişikliği varsa, QDMS’te yer alan ULM-03-LS-00014 Okul Servis Aracı Seri Tadilat Belgeli Firmalar ve Kullanabileceği Koltuk ve Emniyet Kemerleri Listesi’nden kullanılan koltuk ve emniyet kemerinin uygunluğu kontrol edilmelidir

OKUL TAŞITI SÜRÜCÜLERİ ARANAN ŞARTLAR

1. Okul servisi kullanan şöförler 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış şahıslar okul taşıtı kullanabilir.

2. D sınıfı sürücü belgesi olanlar için 5 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi olanlar için 7 yıllık sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir, okul servis şöförlüğü yapabilmesi için her yıl aile hekiminden uygundur raporu almalıdır.

3. Son 5 yıl içinde taksirli olarak ölümlü kazalara karışmamış, alkollü araç kullanma ve hız kuralları ihlali nedenleri ile sürücü belgeleri birden fazla alınmamış olmak.

4. Src 1 veya Src 2 Sürücü mesleki yeterlilik  belgesine sahip olması gerekmektedir.

5. Türk Ceza kanunun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, görevi kötüye kullanma suçları işlememiş olmak. 

6. Psikoteknik raporu yetkili kuruluşlardan alınacak ve her beş yılda yenilenecektir.

OKUL TAŞITINDA REHBER PERSONEL ŞARTLARI

1. Rehber personel 22 yaşını doldurmuş olması ve en az lise mezunu olmalıdır.

2. Her yıl okul taşıtı rehber personel olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almalıdır.

3. TS EN ISO 20471 standartına uygun sarı renkte ve üzerinde reflektif şeritler yer alan ön ve arka kısmında REHBER yazılı ikaz yeleği giymek.

4. Taşıma faaliyetleri sırasında öğrenci ve çocuklara refakat ederken yardımcı ışıklar ışıklı çubuk dur geç gibi levha kullanmalıdır.

5. Türk Ceza kanunun 53 maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, görevi kötüye kullanma suçları işlememiş olmak.

Okul Taşıtı Projeleriyle İlgili Hizmet Başlıkları

okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı  okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı proje tadilat, araç okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı aracı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projeleri, okul taşıtı projesi, okul taşıtı tadilat proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, okul taşıtı projesi, okul taşıtı proje, okul taşıtı proje, okul taşıtı       araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac kasa proje, araç proje, araç uygunluk belgesi, okul taşıtı iptal projesi, aitm uygunluk belgesi, aitm araç proje, karavan projesi, araç proje istanbul, araç proje çizimi, karayolu uygunluk projesi, karavan projesi, koltuk ilave projesi, araç proje, araç projesi, karavan projesi araç proje, araç koltuk ilave projesi, araç projesi, karayolu uygunluk belgesi, karavan proje, okul taşıtı iptal proje, okul taşıtı projesi, araç proje, araç proje çizimi istanbul, araç projeleri, araç proje, okul taşıtı iptal projesi, karayolu uygunluk belgesi, araç proje, karavan projesi, araç tente projesi, açık sac kasa projesi, açık sac