TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61

Motor Değişim Projesi

Motor değişim projesi, araçların ihtiyaç halinde motor değişim tadilat projelerinin uygulanması, 2022 yılı için tadilat ve proje bilgileri bu içerikte yer almaktadır.

MOTOR DEĞİŞİM TADİLAT PROJE

  

  

ÖNEMLİ NOT: Firma olarak Arc Araç Tadilat Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak stok affı ile satılan ikinci el numarasız motorlara, güven duymadığımız için araç motor değişim montaj raporu firmamızda  yapılmamaktadır.. 

*** ÖNEMLİ ARAÇTA YAPILAN TADİLATLAR 30 GÜN İÇİNDE RUHSATA İŞLETİLMELİDİR.***

MOTOR DEĞİŞİMLERİNİ BİLDİRMEME CEZASI

Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde araç projesi yaptırılarak  herhangi bir notere bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi zorunludur. Motor değişimlerini 30 gün içinde araç projesi yaptırılıp tescil kuruluşuna bildirilmeyen tadilat ve montajlara 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 32/1 maddesi gereği 196 türk lirası para cezası ve Ehliyete 10 ceza puanı yazılmaktadır

MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ VEYA TADİLATI

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİM MONTAJ UYGUNLUK RAPORU

MOTOR DEĞİŞİM PROJE RAPORU

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİM MUKAYESE RAPORU

 

4.1.1- Tip Onayı Belgesine istinaden uygunluk belgesiyle tescil işlemi yapılmış olan araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde emisyon seviyeleri aracın orijinal motoru ile eşdeğer veya daha iyi olan motor kullanılmalıdır.

4.1.2- Orijinal tipinin haricindeki motor değişikliğinde;

- Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen ve asgari mevcut emisyon seviyesinde motorlar kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda (yetkili teknik sorumlu tarafından düzenlenmiş) benzinli araçlarda aracın ilk imalatındaki motor gücünden %30 dan fazla güç farkı, dizel araçlarda aracın ilk imalatındaki motor gücünden %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için aracın orijinal motoru ile aynı motor ailesine sahip olması şartı ile egzoz emisyonu ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranmaz.

- Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya aracın imal yılından (modeli) daha önce imal edilen motor kullanılması durumunda ya da yakıt sisteminin benzinli motordan dizel motora, dizel motordan benzinli motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için; egzoz emisyonu, araç dış gürültüsü, motor gücü ve dizel egzoz dumanı mevzuatından ilgili mevzuatına göre uygulanabilir olanlar için tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranır.

4.1.3- Motorun gücü vb. genel özelliklerini etkileyecek, parça değişiklikleri, tadilat seti kullanımı veya işlemci programlarında değişiklik yapılması durumunda, egzoz emisyon ve araç gürültüsünün ilgili yönetmelikler de belirtilen değerler içinde kaldığı tevsik edilmelidir.

4.1.4-  Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dâhil, kullanıldığı takdirde ve motor blok değişikliklerinde, montaj uygunluk raporu ile proje gerektirmeden değişiklik yapılır.

4.1.5- (Değişik:RG-24/6/2017- 30106)  LPG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon67’ye uygunluğu, LNG/CNG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 110’a uygunluğu teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.

 

SIKÇA SORULAN SORU CEVAP KISMI

SORU  :  Aracımda dizel motor var benzinli motor takılabilirmi, veya benzinli aracıma dizel motor taktırabilirmiyim.?

CEVAP :  Dizel motorlara benzinli motor takılması mümkün olmadığı gibi, dizel motorlu araca, benzinli motor takılması mümkün değildir.

Yakıt sisteminin benzinli motordan dizel motora veya dizel motordan benzinli motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için; egzoz emisyonu, araç dış gürültüsü, motor gücü ve dizel egzoz dumanı mevzuatından ilgili mevzuatına göre uygulanabilir olanlar için tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranır.

SORU  :  Aracımın üzerindeki motor 1600 cc motor var bunu 2000 cc bir motorla değiştirebilirmiyim ?

CEVAP : Araç motor değişimlerinde motor silindir hacimleri değişebilir, fakat motor güçlerinde benzinlide % 30 dizel motorda % 50 fark olabilmektedir.

SORU  : 2011 model aracımın motor ömrü bitiğinden dolayı 2010 model araç motoru ile değiştirebilirmiyim?

CEVAP : Araç motor değişiklerinde araçtan çıkan motor modeli ile takılan motor modeli aynı model veya üst model olmak zorundadır. Daha düşük model bir motor takılmışsa egzoz emisyon değerleri aynı olmak zorunda 

Egzoz emisyonu 70/220/AT veya 88/77/AT

Araç dış gürültüsü: 70/157/AT veya ECE-R 51

Motor gücü: 80/1269/AT

Dizel Egzoz Dumanı: 72/306/AT

Yönetmeliklerine göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranacaktır.  

 

Motor Değişikliği Tadilat İşlemleri İçin Gerekli Belgelerin Toplanması ve Tescil İşlemi

• Değişiklik yapılan motor için sahiplik belgesi aranır.

Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır, noterlikte kalan işleme eklenir ancak son fatura bilgisi ARTES kayıtlarına işlenir.)

Yurt dışından getirilmiş ise faturası (Faturanın içinde gümrüğün adı ve gümrük beyanname bilgilerinin bulunması gerekir) veya gümrük beyannamesi,

• Noterden satılmışsa noter satış sözleşmesi,

• Garanti kapsamında değiştirilen motor blokları için bayi/firma tarafından düzenlenmiş yazı sahiplik belgesi olarak kabul edilir.

•Aynı marka ve tip motor tadilatı ise (yeni, çıkma veya yenileme yapılmış olabilir) TSE tarafından onaylanan Montaj uygunluk raporu veya 26.04.2017 tarihinden önce düzenlenen “Sınırlı Tadilat Bildirimi” aranır. Sınırlı tadilat bildirimi bulunanlar için “Bilgi değişikliği işlemleri/ Tadilat” ekranından girilerek gerekli alanlar doldurulur ve ilgili alandan “Sınırlı Tadilat Bildirimi” seçilerek işleme devam edilir.

 

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ RUHSATA NASIL İŞLETİLİR?

1. Araç motor değişikliklerinde araca motor takıldıktan sonra araç motor değişim montaj raporu veya araç motor değişim tadilat projesi yapılmalıdır. Motor değişim montaj raporu belgesi takılan motor ile araç üzerinden çıkan motor teknik bilgileri aynı olduğu zaman yapılan belgedir. Araç motor değişim tadilat projesi ise araç motor güçleri birbirinden farklı ise araç motor değişim tadilat projesi çizilir.

2. Araç motor projesi hazırlandıktan sonra araç tse araç kontrol merkezine araç motor tadilat projesi dosyası ile birlikte gidilir. Tse araç kontrol merkezi istanbul'da 2 tane vardır,  avrupa yakasında hadımköy'de, anadolu yakasında i sancaktepe de vardır. tse araç kontrol merkezinde araç motor değişimi kontrol edildikten sonra motor değişim projesi yetkili tse mühendisi tarafından onaylanır, dosya tse araç kontrol merkezinde kalır, 2 nüsha hazırlanan Montaj uygunluk raporunun bir nüshası araç sahibine verilir.

3. Araç motor değişim montaj uygunluk belgesi tse araç kontrol merkezinden alındıktan sonra, aracın geçerli bir araç muayenesi varsa, araca tekrar muayene yaptırmaya gerek yoktur. Notere araç sahibi başvuru yapılarak araç ruhsatına yeni motor numarası işletilir.

 

Araç Motor Değişimlerinde motor gücü farklı olursa ne yapılmalı?

Araca takılan motorun beygir güçleri farklı ise araç motor değişim tadilat projesi yetkili mühendis tarafından hazırlanır tse sistemine giriş yapılır sistemden alınan başvuru dosya numarası ile araç tse araç kontrol merkezine götürülür burada araç kontrolü yapılır ve uygun raporu oluşturularak dosya incelenmek üzere tse yetkili mühendisine yönlendirilir, mühendis dosyayı aynı gün veya ertesi gün onaylar ve araç projesi için başvurulan makine mühendisten araç motor projesi alınır.

Araç motor tadilat projesi alındıktan sonra tüvtürk araç tadilat muayenesi yapılması zorunludur, tüvtürk'ten araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra araç ruhsat değişimi yapmak için ruhsat değişimi yapmak zorunludur. Notere başvuru yapılarak ruhsat değişimi yapılarak yeni motor numarası ruhsata işlenmiş olur.

Araç Motor Değişimlerinde Araç Muayenesi Gerekir mi?

Araç motor değişim montajlarında takılan motor numaralı ise ve aracın mevcut araç muayenesi var ise araç muayenesine gerek yoktur. Fakat  araç motor değişim montajlarında araca takılan motor numarasız ise, Noter tarafından verilen yeni motor numarasının araca çakılması gerekmektedir. motor numarası çakıldıktan sonra  aracın tuvtürk araç muayene istasyonuna başvuru yaparak araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra noterden ruhsat değişimi yapılabilir.

Araç motor değişim tadilat projelerinde ise araca  takılan motor numaralı veya numarasız motor oluşuna bakılmaksızın aracın mevcut muayenesi varsa, araç yine tüvtürk araç muayenesine giderek araç motor değişimi için araç tadilat muayenesine girmesi zorunludur.

Araç Motor Değişikliği İşlemlerinde İzlenmesi Gerekenler

ÖNEMLİ HUSULAR

1. Motor değişiklerinde aracın üzerinden çıkan motorla, takılan motorun silindir hacimleri farklı olabilir.

2. Motor değişimlerinde motor silindir hacimleri aynı olursa, takılan motor  benzinli araçlarda beygir gücü en fazla % 30 olabilir. dizel araçlarda beygir gücü en fazla % 50 olabilir.
3. Araç üzerinden çıkan motor modelinden daha düşük bir model motor takılamaz, takılması durumunda  bu durumlarda araç projeleri tse tarafından onaylanmaz

 4. Benzinli motordan, dizel motora dönüşüm olmamaktadır. Dizel motordan, benzinli motora değişiklik yapılamamaktadır. her iki durumda araç motor projesi yapılamamaktadır.

Öncelikle araca yetkili mühendis tarafından motor tadilat projesi çizilmesi gerekmektedir, proje çizildikten sonra projeyle beraber araç tse araç kontrol merkezine kontrole gidiyor, araç kontrolünden sonra motor projesi onaylanır ve herhangi bir Notere ruhsat sahibi başvuru yapıp, yeni motor numarası yazan tescil belgesini alır.

Araca takılan motor numarasız ise herhangi bir notere araç motor projesi ile başvuru yapıp yeni motor numarası alıp bu numarayı dışarda motor üzerine çaktırılmalıdır, sonra tüvtürk tadilat muayenesi yapılacak ve muayeneden sonra motor numarası alınan notere gidilecek araç tescil belgesi değişecek

Motor ikinci el alınmış olması durumunda:

Araç motor tadilat projesi ve araçla birlikte tse araç kontrol merkezine başvurulmalıdır, burada yapılan araç kontrolün'den sonra motor projesi onaylanır, onaylanan proje ile birlikte notere başvuru yapılarak araç tescil belgesi değiştirilir, araç muayenesi yoksa araca tüvtürk araç muayenesi yapılması zorunludur, araç muayenesi olmadan araç ruhsat değişimi yapılmaz..

Motor Değişikliği Araç Projesinde Gerekli Evraklar (Sıfır Motorlar)

1- Aracın tescil belgesi (araç ruhsatı)
2- Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır)
3- Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır)
4- Gümrük vergi tahsil alındısı
5- Motor montaj işcilik faturası


İkinci El Motor Alımlarında İstenen Belgeler

1- Aracın Tescil Belgesi
2- Motor Noter Satışı veya Motor satış faturası
3- Alınan Motorun Hurda Tescil Belgesi veya Bertaraf formu (hurda belgesi)
4- Motoru Takan Yerin İşcilik Faturası

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİMİ MONTAJ UYGUNLUK RAPORU

 

                     

 

istanbul araç motor değişim tadilat projesi, araç motor değişim montajı, çatalca araç motor tadilat projesi, silivri araç motor değişikliği projesi, beylikdüzü araç motor değişiklik proje, esenyurt arç motor projesi, avcılar araç motor değişim tadilatları, küçükçekmece motor değişimi, bakırköy motor değişikliği, arnavutköy araç motor değişim proje, bağcılar araç motor tadilatları, ikitelli araç motor değişim proje fiyatları, fatih motor proje fiyatları, zeytinburnu  motor değişikliği projesi fiyatı, beşiktaş motor değişim tadilat fiyatı, şişli araç motor değişim projesi, sarıyer motor değişikliği fiyatı, kadıköy araç motor değişim proje, sultanbeyli araç projeleri, ümraniye araç projeleri, ataşehir araç motor proje, tuzal araç projeleri, maltepe araç motor değişim proje, istanbul motor değişim tadilatı, sancaktepe araç motor değişim tadilat projesi, sultangazi araç motor değişim montajı, şile araç motor tadilat, dudullu araç motor değişikliği, istanbul araç motor değişiklik, istanbul araç motor projesi, büyükçekmece araç motor değişim tadilatları, silivri motor değişimi, çatalca motor değişikliği, beylikdüzü araç motor değişiklikleri, avcılar araç motor tadilatları, küçükçekmece araç motor değişim proje fiyatları, iktelli motor proje fiyatları, bakırköy motor değişikliği projesi fiyatı, bağcılar motor değişim tadilat fiyatı, bahçelievler araç motor değişim projesi, güngören motor değişikliği fiyatı, bayrampaşa araç motor değişim proje, istanbul araç projeleri, büyükçekmece araç projeleri, istanbul araç motor proje, araç projeleri, araç motor değişimi, istanbul motor değişimi, büyükçekmece motor değişim. beylikdüzü motor değişim, avcılar motor değişim, çatalca motor değişim, silivri motor değişim, hadımköy motor değişim, arnavutköy motor değişim, gaziosmanpaşa motor değişim, ikitelli motor değişim, küçükçekmece motor değişim, bahçelievler motor değişim, bağcılar motor değişim, güngören motor değişim, bağcılar motor değişim proje