TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

Motor Değişim Projesi

Motor değişim projesi, araçların ihtiyaç halinde motor değişim tadilat projelerinin uygulanması, 2024 yılı için tadilat ve proje bilgileri bu içerikte yer almaktadır. 15 Şubat 2024 tarihi itibari ile motor değişim proje ücretleri tse araç kontrol merkezi ücretleri 1866 liradan yeniden değerlendirme oranı 58 artarak  ile 2952 liraya yükseltilmiştir. 15 Şubat 2024 itibari ile motor değişim projesi noter ruhsat değişimi ücretleri % 58 oranında artırılarak 717 liradan 1132 liraya yükseltilmiştir.

  

  

ÖNEMLİ NOT: Firma olarak Arc Araç Tadilat Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak stok affı ile satılan ikinci el numarasız motorlara, güven duymadığımız için araç motor değişim montaj raporu firmamızda  yapılmamaktadır.. 

*** ÖNEMLİ ARAÇTA YAPILAN TADİLATLAR 30 GÜN İÇİNDE RUHSATA İŞLETİLMELİDİR.***

MOTOR DEĞİŞİMLERİNİ BİLDİRMEME CEZASI

Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde araç projesi yaptırılarak  herhangi bir notere bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi zorunludur. Motor değişimlerini 30 gün içinde araç projesi yaptırılıp tescil kuruluşuna bildirilmeyen tadilat ve montajlara 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu 32/1 maddesi gereği 2024 yılı için  690 lira para cezası ve Ehliyete 10 ceza puanı yazılmaktadır

MOTOR DEĞİŞİKLİĞİ VEYA TADİLATI

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİM MONTAJ UYGUNLUK RAPORU

MOTOR DEĞİŞİM PROJE RAPORU

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİM MUKAYESE RAPORU

 

4.1.1- Tip Onayı Belgesine istinaden uygunluk belgesiyle tescil işlemi yapılmış olan araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde emisyon seviyeleri aracın orijinal motoru ile eşdeğer veya daha iyi olan motor kullanılmalıdır.

4.1.2- Orijinal tipinin haricindeki motor değişikliğinde;

- Aracın imal yılı (modeli) esas alınarak aynısı veya daha sonra imal edilen ve asgari mevcut emisyon seviyesinde motorlar kullanıldığında ve Motor Mukayese Raporunda (yetkili teknik sorumlu tarafından düzenlenmiş) benzinli araçlarda aracın ilk imalatındaki motor gücünden %30 dan fazla güç farkı, dizel araçlarda aracın ilk imalatındaki motor gücünden %50 den fazla güç farkı olmadığında, tadil edilen motor için aracın orijinal motoru ile aynı motor ailesine sahip olması şartı ile egzoz emisyonu ve araç dış gürültüsünün ilgili yönetmeliklere göre tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranmaz.

- Güç farkının yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla olması veya aracın imal yılından (modeli) daha önce imal edilen motor kullanılması durumunda ya da yakıt sisteminin benzinli motordan dizel motora, dizel motordan benzinli motora tadil edildiğinde, tadil edilen motor için; egzoz emisyonu, araç dış gürültüsü, motor gücü ve dizel egzoz dumanı mevzuatından ilgili mevzuatına göre uygulanabilir olanlar için tip onay belgesi veya teknik servis raporu aranır.

4.1.3- Motorun gücü vb. genel özelliklerini etkileyecek, parça değişiklikleri, tadilat seti kullanımı veya işlemci programlarında değişiklik yapılması durumunda, egzoz emisyon ve araç gürültüsünün ilgili yönetmelikler de belirtilen değerler içinde kaldığı tevsik edilmelidir.

4.1.4-  Aracın orijinal tipindeki motor, yenileme işlemi yapılmış olanlar dâhil, kullanıldığı takdirde ve motor blok değişikliklerinde, montaj uygunluk raporu ile proje gerektirmeden değişiklik yapılır.

4.1.5- (Değişik:RG-24/6/2017- 30106)  LPG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon67’ye uygunluğu, LNG/CNG yakıt sistemli araçlarda yapılan motor değişikliklerinde yapılan tadilatın BM/AEK Regülasyon 110’a uygunluğu teknik servis tarafından tevsik edilmelidir.

 

  

 

Motor Değişikliği Tadilat İşlemleri İçin Gerekli Belgelerin Toplanması ve Tescil İşlemi

• Değişiklik yapılan motor için sahiplik belgesi aranır.

Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır, noterlikte kalan işleme eklenir ancak son fatura bilgisi ARTES kayıtlarına işlenir.)

Yurt dışından getirilmiş ise faturası (Faturanın içinde gümrüğün adı ve gümrük beyanname bilgilerinin bulunması gerekir) veya gümrük beyannamesi,

• Noterden satılmışsa noter satış sözleşmesi,

• Garanti kapsamında değiştirilen motor blokları için bayi/firma tarafından düzenlenmiş yazı sahiplik belgesi olarak kabul edilir.

•Aynı marka ve tip motor tadilatı ise (yeni, çıkma veya yenileme yapılmış olabilir) TSE tarafından onaylanan Montaj uygunluk raporu veya 26.04.2017 tarihinden önce düzenlenen “Sınırlı Tadilat Bildirimi” aranır. Sınırlı tadilat bildirimi bulunanlar için “Bilgi değişikliği işlemleri/ Tadilat” ekranından girilerek gerekli alanlar doldurulur ve ilgili alandan “Sınırlı Tadilat Bildirimi” seçilerek işleme devam edilir.

 

Araç Motor Değişimi Ruhsata İşletme

1. Araç motor değişikliklerinde araca motor takıldıktan sonra araç motor değişim montaj raporu veya araç motor değişim tadilat projesi yapılmalıdır. Motor değişim montaj raporu belgesi takılan motor ile araç üzerinden çıkan motor teknik bilgileri aynı olduğu zaman yapılan belgedir. Araç motor değişim tadilat projesi ise araç motor güçleri birbirinden farklı ise araç motor değişim tadilat projesi çizilir.

2. Araç motor projesi hazırlandıktan sonra araç tse araç kontrol merkezine araç motor tadilat projesi dosyası ile birlikte gidilir. Tse araç kontrol merkezi istanbul'da 2 tane vardır,  avrupa yakasında hadımköy'de, anadolu yakasında i sancaktepe de vardır. tse araç kontrol merkezinde araç motor değişimi kontrol edildikten sonra motor değişim projesi yetkili tse mühendisi tarafından onaylanır, dosya tse araç kontrol merkezinde kalır, 2 nüsha hazırlanan Montaj uygunluk raporunun bir nüshası araç sahibine verilir.

3. Araç motor değişim montaj uygunluk belgesi tse araç kontrol merkezinden alındıktan sonra, aracın geçerli bir araç muayenesi varsa, araca tekrar muayene yaptırmaya gerek yoktur. Notere araç sahibi başvuru yapılarak araç ruhsatına yeni motor numarası işletilir.

 

Araç Motor Değişimlerinde motor gücü farklı olursa ne yapılmalı?

Araca takılan motorun beygir güçleri farklı ise araç motor değişim tadilat projesi yetkili mühendis tarafından hazırlanır tse sistemine giriş yapılır sistemden alınan başvuru dosya numarası ile araç tse araç kontrol merkezine götürülür burada araç kontrolü yapılır ve uygun raporu oluşturularak dosya incelenmek üzere tse yetkili mühendisine yönlendirilir, mühendis dosyayı aynı gün veya ertesi gün onaylar ve araç projesi için başvurulan makine mühendisten araç motor projesi alınır.

Araç motor tadilat projesi alındıktan sonra tüvtürk araç tadilat muayenesi yapılması zorunludur, tüvtürk'ten araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra araç ruhsat değişimi yapmak için ruhsat değişimi yapmak zorunludur. Notere başvuru yapılarak ruhsat değişimi yapılarak yeni motor numarası ruhsata işlenmiş olur.

Araç Motor Değişimlerinde Araç Muayenesi Gerekir mi?

Araç motor değişim montajlarında takılan motor numaralı ise ve aracın mevcut araç muayenesi var ise araç muayenesine gerek yoktur. Fakat  araç motor değişim montajlarında araca takılan motor numarasız ise, Noter tarafından verilen yeni motor numarasının araca çakılması gerekmektedir. motor numarası çakıldıktan sonra  aracın tuvtürk araç muayene istasyonuna başvuru yaparak araç tadilat muayenesi yapıldıktan sonra noterden ruhsat değişimi yapılabilir.

Araç motor değişim tadilat projelerinde ise araca  takılan motor numaralı veya numarasız motor oluşuna bakılmaksızın aracın mevcut muayenesi varsa, araç yine tüvtürk araç muayenesine giderek araç motor değişimi için araç tadilat muayenesine girmesi zorunludur.

Araç Motor Değişikliği İşlemlerinde İzlenmesi Gerekenler

ÖNEMLİ HUSULAR

1. Motor değişiklerinde aracın üzerinden çıkan motorla, takılan motorun silindir hacimleri farklı olabilir.

2. Motor değişimlerinde motor silindir hacimleri aynı olursa, takılan motor  benzinli araçlarda beygir gücü en fazla % 30 olabilir. dizel araçlarda beygir gücü en fazla % 50 olabilir.
3. Araç üzerinden çıkan motor modelinden daha düşük bir model motor takılamaz, takılması durumunda  bu durumlarda araç projeleri tse tarafından onaylanmaz

 4. Benzinli motordan, dizel motora dönüşüm olmamaktadır. Dizel motordan, benzinli motora değişiklik yapılamamaktadır. her iki durumda araç motor projesi yapılamamaktadır.

Öncelikle araca yetkili mühendis tarafından motor tadilat projesi çizilmesi gerekmektedir, proje çizildikten sonra projeyle beraber araç tse araç kontrol merkezine kontrole gidiyor, araç kontrolünden sonra motor projesi onaylanır ve herhangi bir Notere ruhsat sahibi başvuru yapıp, yeni motor numarası yazan tescil belgesini alır.

Araca takılan motor numarasız ise herhangi bir notere araç motor projesi ile başvuru yapıp yeni motor numarası alıp bu numarayı dışarda motor üzerine çaktırılmalıdır, sonra tüvtürk tadilat muayenesi yapılacak ve muayeneden sonra motor numarası alınan notere gidilecek araç tescil belgesi değişecek

Motor ikinci el alınmış olması durumunda:

Araç motor tadilat projesi ve araçla birlikte tse araç kontrol merkezine başvurulmalıdır, burada yapılan araç kontrolün'den sonra motor projesi onaylanır, onaylanan proje ile birlikte notere başvuru yapılarak araç tescil belgesi değiştirilir, araç muayenesi yoksa araca tüvtürk araç muayenesi yapılması zorunludur, araç muayenesi olmadan araç ruhsat değişimi yapılmaz..

Motor Değişikliği Araç Projesinde Gerekli Evraklar (Sıfır Motorlar)

1- Aracın tescil belgesi (araç ruhsatı)
2- Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır)
3- Yurt içinden alınmışsa faturası, (Üreticiden alıcıya kadar kesilen tüm faturaların fotokopisi noter tarafından alınır)
4- Gümrük vergi tahsil alındısı
5- Motor montaj işcilik faturasıİKİNCİ EL MOTOR DEĞİŞİMİNDE GEREKLİ EVRAKLAR


 
1- Aracın Tescil Belgesi
2- Motor Noter Satışı veya Motor satış faturası
3- Alınan Motorun Hurda Tescil Belgesi veya Bertaraf formu (hurda belgesi)
4- Motoru Takan Yerin İşcilik Faturası

ARAÇ MOTOR DEĞİŞİMİ MONTAJ UYGUNLUK RAPOR

Buhar gücüyle çalışan otomobiller çok daha önceleri ortaya çıkmışsa da, otomotiv sanayisinin gerçek kuruluşu; 1860’larda ve 1870’lerde başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde kısa bir süre sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin motorunun geliştirilerek yaygınlaşmasıyla başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk otomobil yapımcıları ise Ramson Eli Olds ile Alexander ve James Packard’dır. 1898’de Amerika Birleşik Devletleri'nde otomobil üreten şirket sayısı 50 iken, 1908’de bu sayı 241’e yükseldi. Her markanın öbüründen ayırdedilmesini sağlayan amblemi ya da etiketi vardı. Bir tür övünme aracı olan amblemler değerli metalden elde mine boyalı yapılmaktaydılar. Ancak seri üretim otomobilleri ucuzlatınca küçük şirketler devler tarafından yutuldular ya da piyasa dışına itildiler.

İlk otomobil şirketleri küçük imalathaneler biçimindeydi. Bu şirketlerden ancak birkaçı ayakta kalarak büyük ölçekli üretime geçebildi. Başlangıçta bunlar, başlıca üç grupta toplanıyordu: Almanya’daki Opel ve İngiltere’deki Morris gibi bisiklet yapımcıları; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Durant ve Studebaker atla çekilen taşıt üreticileri; makine imalatçıları, Otomotiv sanayisine geçen bu şirketlerde temel olarak montaj işlemi yapılıyor, motor ve temel parçalar başka imalathanelerde üretiliyordu.

 

OTOMOBİLİN TARİHİ

·         1670'ler — Sözcük anlamına uygun olarak kendi kendine hareket eden ilk araç büyük olasılıkla 1679-1681 yılları arasında Pekin'de Cizvit misyoner Ferdinand Verbiest tarafından Çin imparatoru için bir oyuncak olarak yapılan küçük buharlı araçtır.[3][4][5]

·         1680 — Çalışabilen ancak kullanışlı olmayan ilk içten yanmalı motor 1680 yılında Hollandalı Christiaan Huygens’in yaptığı barutun yanması ile çalışan pistonlu makine oldu. Kapalı bir silindir içinde patlayan barut kayabilen bir pistona etki ederek pistonun hareket etmesini sağlamaktaydı.

·         1698 — İngiliz Thomas Savery ilk buharlı makineyi yaptı

·         1769 — İngiliz James Watt uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı

·         1769 — Kendi kendine hareket eden ilk araç Fardier Fransız mühendis ve topçu yüzbaşı 1769 FardierNicolas Joseph Cugnot (1725-1804)

·         tarafından yapıldı.

·         1787 — Oliver Evans Amerika'da yolcu taşıyan araç yapmıştır.

·         1801 — Birleşik Krallık'ta Richard Trevithick buharlı otomobil yaptı.

·         1824 — İçten yanmalı motorların, özellikle dizel motorlarının temel ilkeleri, genç bir Fransız mühendisi Sadi Carnot tarafından ortaya atıldı

·         1830 — 15–20 km/h hızla giden buharla çalışan 14 yolcu taşıyabilen yolcu otobüsleri imal edildi.

·         1860 — İngiliz Parlamentosu bütün arabaların iki sürücüsü ve önünde gündüz kırmızı bayrak gece kırmızı fener bulunmasını şart koşan kanun çıkardı. Bu kanun motor gelişim hızını biraz durdurdu. 1896 yılında bu yasa kaldırıldı.

·         1860 — Hava gazı ile çalışan ticari bakımdan elverişli ilk motor Belçikalı mühendis Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1901) tarafından yapılmıştır.

·         1862 — Fransız mühendisi Alphonse Eugène Beau de Rochas (1815-1893) 4 zamanlı çevrimin esaslarını ortaya koydu.

·         1867 — Alman mühendisler Nicolaus August Otto (1832-1891) ve Eugen Langen (1833-1895), Rochas’ın bulduğu prensipleri pratiğe çevirerek dört zamanlı çevrime sahip motoru yaptılar.

·         1876 — Nicolaus August Otto, ilk dört zamanlı gaz motorunu üretti.

·         1877 - Otto yaptığı motorun patentini Amerika'dan aldı.

·         1878 — İngiliz mühendisi Dugal Clerk iki zaman esasına göre çalışan ilk motoru yaptı.

·         1880 — Amerika’da George Brayton benzin yakıtlı motor yaptı.

·         1885 — Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman mühendis Karl Benz tarafından yapıldı

·         1889 — Viyanalı Siegfried Marcus (1831-1898) geliştirdiği motorla viyana sokaklarında 12 km hızla gezerken halkın panik yaşamasına sebep olmuş birkaç kaza yapmıştır. 17 suçtan mahkemeye verilen Marcus keşif yapmayı bıraktı.

·         1890 — Herbert Akroyd Stuart, bir kaza sonucu kızgın bir yere değen gaz yağının hava ile karışarak yandığını gördü. Bu olaydan etkilenerek yaptığı deneylerle motorunu geliştirdi ve patentini aldı. Motorunda yakıt emilen ve hafifçe sıkıştırılan hava içerisine bir memeden gönderilerek patlayıcı ve yanıcı bir karışım oluşturulmaktaydı. Bu karışımın yanabilmesi için cidarları yüksek derecede ısıtılan ve buharlaştırıcı adı verilen bir ön yanma odası vardır. Ana yanma odasına bir kanalla birleştirilen bu oda ilk hareket için dışarıdan alevle ısıtılmaktadır. Bu motorda havanın ısısının sıkıştırma oranıyla arttığı düşünülmediğinden verim düşük olmuştur.

·         1890 — Bir Alman mühendis olan Capitaine, Akroyd’un motoruna benzeyen bir motorun patentini aldı. Bu motorlar yarım dizel (kızgın kafalı) motorların esasını oluşturdu.

·         1890 — İlk otomobillerin çoğu, dişlileri olmadığı için yokuş çıkamıyor, önce durup sonra geriye doğru inmeye başlıyordu. 1893'te yapılan Benz Victoria marka arabada bir deri kayışı küçük bir kasnağa bindiren bir kol kullanılmıştı. Bu düzenek tekerleklerin daha yavaş dönmesini ve yüksek manivela gücünün arabayı yokuş yukarı tırmandırmasını sağlıyordu. Zincir çekişli velo tipi araçtada bu şekilde üç ileri bir geri kasnağı vardı. Çekişin kolaylıkla arka tekerleklere iletilmesi için motor her zaman arkaya ya da sürücünün altına konuyordu.

·         1892-1897— Münih yüksek teknik okulu mühendislerinden Rudolf Diesel dizel motoru yaptı ve geliştirdi.

·         1893 — Amerika'nın ilk başarılı otomobili “Duryea”, J. Frank ve Charles Edgar Duryea tarafından yapılmıştır.

·         1894 — İlk resmi otomobil yarışı düzenlenmiştir, Paris-Rouen, 22 Temmuz.

·         1898 — Fransa Otomobil Kulübü (AFC) Paris'teki Les Tuileries'nin güneşli bahçelerinde ilk otomobil fuarını organize etmiştir.

·         1902 — İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-Wagen” adını verdiği aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte çalışan Porsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik motorları ekledi. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edilebiliyordu.

·         1903 — Fransız Gustave Liebau ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı

·         1904 — Kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu kuruldu

·         1905 — İsveçli mühendis Alfred Büchi egzoz gazlarından yararlanarak çalışan bir türbin vasıtasıyla dört silindirli bir motora aşırı hava yüklemeyi başardı.

·         1905 — İlk 4WS ve 4WD sistemi Latil marka traktöre uygulandı, İlk 4WS ve 4WD sistemi Latil marka traktöre uygulandı

·         1905 — İlk tampon takılan araç İngiltere'nin Kilburn kentindeki "Simms Manufacturing Co." tesislerinde üretilen 20 beygir gücündeki Simms-Welback marka araçtır. Aynı yıl tamponun patentinin F. R. Simms tarafından alınmıştı, fakat aslında bu fikir yeni değildi. 1897 yılında Moravya’daki "Imperial Nesseldorf" vagon fabrikasında yapılan çek malı Prasident marka otomobilin önüne tampon konmuş, ancak Viyana yakınlarında yapılan denemelerde tampon düştüğü için bir daha takılmamıştır.

·         1908 — Amerikalı Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin babası da Henry Ford oldu. Ford'un tasarladığı fabrika, 1913'te günde 1000 araba üretebiliyordu.

·         1918 — Birleşik Krallık'ta “ Royal Aircraft Establishment “ fabrikaları mekanik püskürtmeli dizel yakıt sistemini geliştirdi. Böylece yüksek devirli dizel motorları oluşturularak hafif taşıtlarda kullanılmasına zemin hazırlandı.

·         1919 — Avrupa'nın ilk seri üretim otomobili Type A Citroën tarafından piyasaya verildi. Citroen aynı yıl dünyada ilk organize satış sonrası hizmetleri yapılandırdı.

·         1920 — Voisin firması hidrolik olarak çalışan ABS'nin atası üzerine çalışmalar yaptı. "Fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini önleyici donanım" tanımıyla da Almanya'da 671925 nosuyla ilk patentini aldı.

·         1924 — Citroën, ilk çelik kasaya sahip arabası B10’u imâl etti.

·         1924 — MAN'ın ürettiği bir kamyon, direkt enjeksiyonlu dizel motoru kullanan ilk vasıta oldu.

·         1934 — Citroën, seri olarak önden çekişli araç üretmeye başladı.

·         1938 — Citroën, Hidropnömatik süspansiyon sistemini icat etti.

·         1938 — İsviçreli kamyon üreticisi Saurer ilk turbo motorlu kamyonu üretti.

·         1938 — Klima'yı standart olarak kullanıma sunan ilk marka Studebaker Commander'dir.

·         1938 — GM tasarımcısı Harley Earl ilk elektrikli cam sistemini Buick'ye monte etti.

·         1954 – Döner Pistonlu Motor (Rotary-Wankel motoru) Felix Wankel tarafından geliştirildi.

·         1957 — İlk hız sabitleyicisi (cruise control) Imperial marka araçta kullanıldı.

·         1958 — İsveç'teki Volvo Fabrikasında mühendis olan Nils Bohlin üç noktalı emniyet kemeri olarak bilinen sistemin patentini aldı.

·         1961 — Türkiye'de %100 yerli imâlat ilk araba "Devrim"in üretimi tamamlandı.

·         1962 — İlk seri üretim turbo motorlu otomobil Chevrolet Corvair Monza tanıtıldı. Daha sonra bu modeli Oldsmobile F85 Jetfire takip etti.

·         1963 - Wankel motoru ilk kez NSU Spider marka araçta kullanıldı.

·         1967 — İngiliz otomobil firması Jensen ilk ABS'yi otomobillerine uyguladı.

·         1973 — Avrupa'da seri olarak turbo motorla üretilen ilk otomobil BMW 2002 oldu.

·         1978 — Modern ilk ABS sistemi BMW 7 serisi ve Mercedes S serisinde uygulandı.

·         1984 — Turbo üreticisi Garrett, "intercooler" adını verdiği yeni bir turbo soğutucu düzen geliştirdi. Bu sayede türbine giren hava soğutularak turbonun performansı artırıldı.

·         1986 — Çift turbo takılan ilk araç Porsche 959 oldu.

·         1987 — Bosch ilk üretici olarak ABS sisteminin daha gelişmişi olan ASR sistemini piyasaya sürmüştür.

·         1993 — Fiat Croma Tdi, değişken geometrili turboyla donatılan ilk otomobil oldu. Sistem düşük motor devirlerinde turbonun verimini önemli oranda artırıyordu.

·         1995 — Bosch, seyir hâlinde arabanın emniyetini sağlamak üzere ESP sisteminin seri üretimine başladı. ESP sistemi, özellikle virajlarda ve ani yol değişikliklerinde motor, vites ve fren düzenine müdahale ederek aracın savrulmasını önler. İlk kez Mercedes S sınıfında kullanıldı.

·         Eugène Beau de Rochas (1818-1893) 4 zamanlı çevrimin esaslarını ortaya koyan Fransız mühendis

·         Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1901) Ticari ilk motoru yapan Belçikalı mucit

·         Eugen Langen (1833-1895) Rochas’ın bulduğu prensipleri kullanarak ilk dört zamanlı motoru yapan Alman mucit

·         Gottlieb Daimler (1834-1900) Motor endüstrisinin öncüsü ilk Mercedes otomobillerinin üreticisi

·         Karl Friedrich Benz (1844-1929) İlk motorlu aracın patent sahibi

·         Henry Ford (1863-1947) Ford Motor Company kurucusu

·         Ransom Eli Olds (1864-1950) Olds Motor Vehicle Company (Olds Motorlu Araçlar Şirketi)nin kurucusu

·         Rudolf Diesel (1873-1913) Dizel motorunun mucidi

·         Ferdinand Porsche (1875-1951) Porsche firmasının kurucusu, Volkswagen kaplumbağanın tasarımcısı

·         Louis Renault (1877-1944) Renault firmasının kurucusu

·         André Citroën (1878-1935) Citroën firmasının kurucusu

·         Ettore Bugatti (1881-1947) Bugatti firmasının kurucusu

·         Kiichiro Toyoda (1894-1954) Toyota firmasının kurucusu

·         Enzo Ferrari (1898-1988) Ferrari firmasının kurucusu

·         Ferruccio Lamborghini (1916-1993) Lamborghini firmasının kurucusu

                     

 

İstanbul araç motor değişim tadilat projesi, araç motor değişim montajı, Çatalca araç motor tadilat projesi, Silivri araç motor değişikliği projesi Beylikdüzü araç motor değişiklik proje, Esenyurt araç motor projesi, Avcılar araç motor değişim tadilatları, Küçükçekmece motor değişimi, Bakırköy motor değişikliği, Arnavutköy araç motor değişim proje, Bağcılar araç motor tadilatları, ikitelli araç motor değişim proje fiyatları, Fatih motor proje fiyatları, Zeytinburnu  motor değişikliği projesi fiyatı, Beşiktaş motor değişim tadilat fiyatı, Şişli motor değişim tadilat fiyatı, Sarıyer motor değişikliği fiyatı, Kadıköy araç motor değişim proje, Sultanbeyli araç projeleri, ümraniye araç projeleri, ataşehir araç motor proje, tuzal araç projeleri, maltepe araç motor değişim proje, istanbul motor değişim tadilatı, sancaktepe araç motor değişim tadilat projesi, sultangazi araç motor değişim montajı, şile araç motor tadilat, dudullu araç motor değişikliği, istanbul araç motor değişiklik, istanbul araç motor projesi, büyükçekmece araç motor değişim tadilatları, silivri motor değişimi, çatalca motor değişikliği, beylikdüzü araç motor değişiklikleri, avcılar araç motor tadilatları, küçükçekmece araç motor değişim proje fiyatları, iktelli motor proje fiyatları, bakırköy motor değişikliği projesi fiyatı, bağcılar motor değişim tadilat fiyatı, bahçelievler araç motor değişim projesi, güngören motor değişikliği fiyatı, bayrampaşa araç motor değişim proje, istanbul araç projeleri, büyükçekmece araç projeleri, istanbul araç motor proje, araç projeleri, araç motor değişimi, istanbul motor değişimi, büyükçekmece motor değişim. beylikdüzü motor değişim, avcılar motor değişim, çatalca motor değişim, silivri motor değişim, hadımköy motor değişim, arnavutköy motor değişim, gaziosmanpaşa motor değişim, ikitelli motor değişim, küçükçekmece motor değişim, bahçelievler motor değişim, bağcılar motor değişim, güngören motor değişim, bağcılar motor değişim proje