TEL 0212 861 00 81
CEP 0532 285 60 61
Çalışma Saatleri
09:00 - 20:00

 

Motosiklet Sepeti Projesi, Motosiklet Taşıma Kutusu Projesi

Motosiklet taşıma kutusu Proje fiyatları 01 Ocak 2023 tarihi itibari 6.450 lira olan tse araç kontrol merkezi ücretleri, 01 Ocak 2024 tarihi itibarı ile % 58 artarak 10.204 liraya yükseltilmiştir. iletişim 0212 861 00 81

MOTOSİKLET TAŞIMA SEPETİ PROJE

MOTOSİKLET SEPET PROJESİ

Motosiklet Arka Taşıma Kutusu kullanan motosikletçiler, motor arkasındaki sepeti araç tescil belgesine işletebilmek için öncelikle tse tarafından yetkilendirilmiş makine mühendisine başvuru yaparak motosiklet taşıma kutusu projesi yaptırılmalıdır, motosiklet taşıma projesi hazırlandıktan sonra, motor takılan sepetin motora düzgün monte edilip edilmediği TSE araç kontrol merkezi Avrupa Yakası Esenyurt,  Anadolu Yakası Sancaktepe araç kontrol merkezi, tse yetkili makine mühendisleri tarafından kontrol edilir. Tse araç kontrol merkezine  2023 yılı için ödenen 6.450 lira, 01 Ocak 2024 yılı için yeniden değerlendirme oranı ile % 58 oranında artırılarak 01 Ocak  2024 tarihi itibari ile  10.204 TL  (onbin ikiyüz dört ) liraya yükseltilmiştir. Tse araç kontrol merkezi ücreti olan 10.204 lira içerisinde  motor devrilme test ücreti, tse dosya inceleme ücreti ve tse araç kontrol merkezi ücreti dahildir.  Burada motosiklete takılan taşıma kutusunun projeye uygunluğu kontrol edilir. Motora takılan sepetin ortası ile arka teker merkezi aynı hizada olması gerekmektedir. Tse araç kontrol merkezinde yapılan bu kontrolde sepetin ortası ile motor arka sepeti aynı hizada değilse onay verilmemektedir.

Motor Sepeti Projesi yetkili makine mühendisinden alındıktan sonra, TUVTÜRK'ten  araç tadilat muayenesi randevusu alarak, tuvtürk araç muayene  istasyonuna giderek, Motor sepeti için 01 Ocak 2024 yılı için araç tadilat muayene ücreti olarak 927  lira ödeyerek araç tadilat muayenesi yaptırılacak.

Son olarak  araç sahibi motor sepet projesi, motor araç tadilat muayene raporu ve tespit raporu ile  notere başvuru yaparak araç ruhsat değişimi için 1,140 lira ödeyerek, motosiklet taşıma kutusunu araç ruhsatına işletiliyor. 

Motosiklet Çanta Ruhsata İşletmeme Cezası

14 Şubat 2024 tarihi itibarı ile motosiklet arka çantasını ruhsata işletmeme trafik cezası 690 lira ve ehliyete 10 ceza puanı yazılmaktadır. Ayrıca motosiklet çantasının  ruhsata işlenmesi içi 7 günlük süre verilmektedir. Yedi iş günü içerisinde motosiklet çantası ruhsata işletilmezse sistem tarafından otomatik bağlama kararı çıkar, mobese veya trafik polisi araçları plakayı okuduğunda polisi uyarır ve motor otoparka yediemine çekilir ve trafikten men edilir. 

Motosiklet Sepeti Ruhsata İşletme Ücreti

Arora Motosiklet Taşıma Kutusu Sepet Projesi

ARORA

 

İKİ, ÜÇ VE DÖRT TEKERLEKLİ  MOTOSİKLETLERİ VE BUNLARIN RÖMORKLARI

1- MOTOR ARAÇ TANIMLARI

1.1- Moped: Silindir kapasitesi 50 cm3’ten ve azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olmayan içten yanmalı bir motora sahip iki ya da üç tekerlekli araçtır.

1.2-  Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3’ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, sepetli veya sepetsiz, iki tekerlekli araçtır.

1.3- Üç tekerlekli motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3’ten ve/veya azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerleği olan araçtır.

1.4- Dört tekerlekli motosikletler: Net motor gücü 15 kw’ı ve boş ağırlığı 400 kg’ı, yük taşıyan araçlarda 550 kg’ı aşmayan dört tekerlekli motorlu araçtır.

Motosiklet Taşıma Kutusu Sepet Ölçüleri

Araca takılan taşıma kutusu ölçüleri aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.
Motosiklet Taşıma Kutusu Sepet Ölçüleri Uzunluk:75 cm, Genişlik: 60 cm, Yükseklik: 60 cm geçmeyecektir.

Takılan taşıma kutusunun malzeme ve tasarım özellikleri (sivri veya keskin köşe,
kenar, çıkıntı olmaması vb. gibi) açısından, herhangi bir kaza anında motosiklet
kullanıcısına ve/veya çevredekilere zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

Takılan taşıma kutusu azami kütle şartlarını sağlamalıdır. Başvuru ekinde bulunan
yük dağılım hesabından kontrol edilmelidir.

Araca takılan taşıma kutusu rijit (metal, kompozit malzeme)olmalı, kutuyu şasiye
bağlayan bağlantı elemanı (rack) metal veya kompozit plastik olmalı ve ana şasiye
vida veya kızakla bağlanmalıdır.

Araca takılan taşıma kutusu nedeni ile koltuk sayısı yük hesabı
uygunsa şoför+yolcu+taşıma kutusu ve yükü taşıma kapasitesini aşmıyor ve
moment hesabının uygun olması durumunda) ve yolcu el tutamakları ve Ayak
dayama yerleri uygunsa uygunluk/tescil belgesindeki kişi sayısı kadar olabilir.

Montaj alanı, aşağıda verilen asgari ebatlara sahip dikdörtgen bir alandan ibarettir.
Kategori L1e, L2e ve L6e’de yer alan araçlar için:
Genişlik: 100 mm, Yükseklik: 175 mm ya da
Genişlik: 145 mm, Yükseklik: 125 mm.
Kategori L3e, L4e, L5e ve L7e’de yer alan araçlarda:
Genişlik: 280 mm, Yükseklik: 200 mm
Şartlarını sağlamalıdır.

Plaka dikey yönde en az 15 derece ve en fazla 30 derece eğimli olmalıdır. (Proje
hesap özetlerinde belirtilen ölçüler içinde olduğu kontrol edilecektir)

Yolcu tutacakları kolaylıkla kullanabilmeli ve oturma konumunun yakınında olmalıdır

Ayak dayama yerleri yolcunun her iki ayağını yerleştirebileceği şekilde ve araç kullanıcısına
ait ayağa engel olmadan ve güvenle konulmasına müsaade etmelidir. Ayak/bacak ile araç
kullanım durumundayken aracın hareketli parçaları (örneğin lastikler) arasında herhangi bir
temas olmamalıdır.

Motosiklette Yolcu El tutacakları ve Ayak Dayama Yerleri ile karıştırılabilecek tasarım
özellikleri bulunmamalıdır.

 

MOTOSİKLET KÜTLE VE BOYUTLARLA İLGİLİ TANIMLAR

2.1- Uzunluk: Aracın boylamasına düzlemine dik ve aracın sırasıyla önüne ve arkasına teğet iki düşey düzlem arasındaki mesafedir. Aracın bütün aksamı ve özellikle aracın önünden ve arkasından dışarı doğru çıkan bütün sabit aksamı (tamponlar, çamurluklar, vb.) bu iki düzlem arasında bulunmalıdır.

   2.2- Genişlik: Aracın boylamasına düzlemine paralel ve bu düzlemin her iki tarafında araca teğet iki düzlem arasındaki mesafedir. Aracın bütün parçaları ve özellikle, geri görüş aynası (aynaları) hariç olmak üzere, aracın yan taraflara doğru çıkan bütün sabit aksamı bu iki düzlem arasında bulunmalıdır.

   2.3- Yükseklik: Aracı destekleyen düzlem ile buna paralel aracın üst kesimine teğet düzlem arasındaki mesafedir. Geri görüş aynası (aynaları) hariç olmak üzere, aracın bütün sabit aksamı bu iki düzlem arasında bulunmalıdır.

   2.4- Boylamasına düzlem:  Aracın ileri doğru sürüş yönüne paralel düşey bir düzlemdir.

   2.5- Yüksüz kütle: Aşağıdaki teçhizat ile donatılmış ve normal kullanım için hazır olan aracın kütlesidir:

           Sadece, söz konusu normal kullanım için gerekli olan ilave teçhizat,

           İmalatçı tarafından verilen aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları dâhil bütün elektrikli teçhizat,

           Aracın yüksüz kütlesinin ölçüldüğü yasalar tarafından gerekli görülen aletler ve cihazlar,

           Aracın bütün parçalarının düzgün çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli olan sıvıların uygun görülen miktarları.

Not - Yakıt ve yakıt/yağ karışımı ölçmelere dâhil edilmez, ancak akü asidi, hidrolik yağı, soğutucu sıvısı ve motor yağı gibi sıvılar dâhil edilmelidir.

2.6- Çalışır durumda kütle:  Aşağıdaki aksamın kütlesinin ilave edildiği yüksüz kütledir:

     Yakıt: İmalatçı tarafından belirlenen kapasitenin % 90’ına kadar doldurulmuş tank,

     Normal kullanım için gerekli olanlara ilaveten normal olarak imalatçı tarafından verilen ilave teçhizat (avadanlık, bagaj taşıyıcısı, ön cam, koruyucu teçhizat, vs.).

Not - Yakıt/yağ karışımı ile çalışan bir araç için:

a)    Yakıt ve yağ önceden karıştırılmışsa, “yakıt” kelimesi, yakıt ve yağın bu çeşit ön karışımı olarak anlaşılmalıdır.

b)    Yakıt ve yağ yarı ayrı konuluyorsa, “yakıt” kelimesi sadece benzin olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda, yağ  yüksüz kütle ölçümüne dâhil edilir.

2.7-  Sürücünün kütlesi: Genelde 75 kg’lık yuvarlatılmış bir değer olarak alınır;

2.8- Teknik olarak müsaade edilen azami kütle: Belirli çalışma koşulları için malzemenin mukavemeti, lastiklerin yükleme kapasitesi, vs. gibi etkenler dikkate alınarak  imalatçı tarafından hesaplanan kütledir.

2.9- İmalatçı tarafından beyan edilen azami faydalı yük: Sürücünün kütlesi (bu Ekin madde 2.7’de tarif edilen) ile çalışır durumda kütlenin  (bu Ekin madde 2.6’da tarif edilen) toplamlarının teknik olarak müsaade edilen azami (bu Ekin madde 2.8’de tarif edilen) kütleden çıkarılması ile elde edilen yüktür.

2.10- İzin verilen azami ağırlık: Yüklü bir aracın trafikte kullanılmak üzere belirtilen azami ağırlığıdır.

2.11-  İzin verilen azami dingil ağırlığı: Yüklü dingil veya dingil grubu için, trafikte kullanılmak üzere belirtilen azami ağırlığı.

2.12- Dönüş Çapları: Ölçülen çaplar, araç tam düz ve dik durumda iken ve gidon tam kilitlenecek şekilde tamamıyla döndürülmüş olarak aşağıdaki şekilde tanımlanır.

2.12.1- Aracın durma düzlemi üzerine iz düşüm yapan tüm parçaların en önündeki ve en dış noktanın çizdiği dairenin çapıdır. Buna en büyük dönüş çapı denir.

2.12.2- Aracın durma düzlemi üzerine iz düşüm yapan tüm parçaların en içtekinin çizdiği daire çapıdır. Buna da en küçük dönüş çapı denir. Her aracın sağa ve sola dönüş çapları ayrı ayrı ölçülür.

2.13- Tırmanma yeteneği: Motorlu aracın azamı yüklü ağırlığı ile tırmanabildiği en yüksek eğimin yataya göre tanjant cinsinden yaptığı açının, yüzde olarak ifade edilen değeridir.

 

Motosiklet Sepet Projesi Arka Aydınlatma Kontrolleri

Geometrik görünürlük:

α = 15° yukarı doğru ve 15° aşağı doğru; ancak arka konum lambası zemine göre 750 mm'den az yüksekte olması halinde aşağı doğru eğim 5 dereceye düşürülebilir.  

Arka aydınlatma görüş alanı uygun mu?

(Proje hesap özetlerinde belirtilen ölçüler içinde olduğu kontrol edilecektir)

 

Geri görünürlüğe ilişkin şartlar

Sürücünün göz hizasından, aynalar kullanıldığında sürücünün kafası hareket ettirilmeden ilgili taralı alan görülebiliyor mu?

Motosiklet Sepet Dış Çıkıntı Kontrolü

Takılan taşıma kutusunun malzeme ve tasarım özellikleri (sivri veya keskin köşe, kenar, çıkıntı olmaması vb. gibi) açısından, herhangi bir kaza anında motosiklet kullanıcısına ve/veya çevredekilere zarar vermeyecek şekilde olmalıdır
Kütle Boyutlar
Takılan taşıma kutusu azami kütle şartlarını sağlamalıdır. Başvuru ekinde bulunan yük dağılım hesabından kontrol edilmelidir.
Araca takılan taşıma kutusu ölçüleri aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.

Uzunluk:750 mm, Genişlik: 600 mm, Yükseklik: 600 mm

Araca takılan taşıma kutusu rijit (metal, kompozit malzeme)olmalı, kutuyu şasiye bağlayan bağlantı elemanı (rack) metal veya kompozit plastik olmalı ve ana şasiye vida veya kızakla bağlanmalıdır.

Araca takılan taşıma kutusu nedeni ile koltuk sayısı yük hesabı uygunsa(şoför+yolcu+taşıma kutusu ve yükü taşıma kapasitesini aşmıyor ve moment hesabının uygun olması durumunda) ve  yolcu el tutamakları ve Ayak dayama yerleri uygunsa uygunluk/tescil belgesindeki kişi sayısı kadar olabilir.

 
 Aşağıdaki boyutlar resim üzerinde belirtildiği şekilde ölçülerek başvuru ekinde bulunan yük dağılım hesabında bu ölçüler kontrol edilmelidir.

D: Dingil Mesafesi=

T: Uzunluk=

G: Genişlik=

H: Yükseklik=

A: Arka Uzunluk=

O: Ön Uzunluk=

M: Taşıma Kutusu Ağırlık Merkezinin Ön Dingil Merkezine Uzaklığı=

S: Sürücü ve varsa Yolcu ağırlık merkezi fiktif  ekseninin

(Oturma Konumlarının orta merkezi ) Ön Dingile Uzaklığı=

 

Motosiklet Tescil Plakasının Yerine İlişkin Şartlar

Montaj alanı, aşağıda verilen asgari ebatlara sahip dikdörtgen bir alandan ibarettir.

Kategori L1e, L2e ve L6e’de yer alan araçlar için:

Genişlik: 100 mm, Yükseklik: 175 mm ya da

Genişlik: 145 mm, Yükseklik: 125 mm.

Kategori L3e, L4e, L5e ve L7e’de yer alan araçlarda:

Genişlik: 280 mm, Yükseklik: 200 mm

Şartlarını sağlamalıdır.
Plaka dikey yönde en az 15 derece ve en fazla 30 derece eğimli olmalıdır. (Proje hesap özetlerinde belirtilen ölçüler içinde olduğu kontrol edilecektir)

Motosiklet Yolcu El tutacakları ve Ayak Dayama Yerleri ile ilgili Şartlar Nelerdir?

Orijinal Yolcu El tutacakları ve Ayak Dayama Yerlerine müdahale olmamalıdır.
Yolcu tutacakları kolaylıkla kullanabilmeli ve oturma konumunun yakınında olmalıdır.
Ayak dayama yerleri yolcunun her iki ayağını yerleştirebileceği şekilde ve araç kullanıcısına ait  ayağa engel olmadan ve güvenle konulmasına müsaade etmelidir. Ayak/bacak ile araç kullanım durumundayken aracın hareketli parçaları (örneğin lastikler) arasında herhangi bir temas olmamalıdır.
Motosiklette Yolcu El tutacakları ve Ayak Dayama Yerleri ile karıştırılabilecek tasarım özellikleri bulunmamalıdır.


Motosiklet arka çanta ruhsata işletme 2023 ücreti

 

 

3- GENEL ŞARTLAR

Kontroller sırasında aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır:

3.1- Boyutlar, araç yüksüz kütlede ve lastikler imalatçının yüksüz kütle için tavsiye ettiği basınca kadar şişirilmiş iken ölçülmelidir.

3.2- Araç düşey bir konumda ve tekerlekler düz bir çizgi üzerinde seyire karşılık gelen bir konumda olmalıdır.

3.3- Aracın herhangi bir yedek tekerleği haricindeki bütün tekerlekleri destek düzlemi üzerinde durmalıdır.

 

4- ÖZEL ŞARTLAR

4.1- Azami Kütleler

4.1.1- İki tekerlekli motorlu araçlar için azami kütle, imalatçı tarafından beyan edilen ve teknik olarak müsaade edilen kütledir.

4.1.2- Üç veya dört tekerlekli motorlu araçlar için azami yüksüz kütleler aşağıdaki gibi olmalıdır;

4.1.2.1- Üç tekerlekli motorlu araçlar

Mopedler:…………………………...   270 kg,

Üç tekerlekli motosikletler:……….…1000 kg.

(Elektrikli araçlara tahrik gücü veren akünün kütlesi dikkate alınmaz);

4.1.2.2- Dört tekerlekli motorlu araçlar

Dört tekerlekli hafif motosikletler:…… 350 kg,

İnsan taşımacılığı için kullanılan dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler: ……………………………………….…400 kg,

Yük taşımacılığı için kullanılan dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler: ………………………………………….550 kg.

(Elektrikli araçlara tahrik gücü veren akünün kütlesi dikkate alınmaz).

4.1.3- Üç veya dört tekerlekli motorlu araçlar için imalatçı tarafından beyan edilen azami faydalı yükler aşağıdaki gibi olmalıdır;

4.1.3.1- Üç tekerlekli mopedler: ………………………………….  300 kg.

4.1.3.2- Dört tekerlekli hafif motosikletler:……………………….   200 kg.

 

4.1.3.3-  Üç Tekerlekli motosikletler

4.1.3.3.1- Yük taşımacılığı için:………………………………….  1 500 kg

4.1.3.3.2-  İnsan taşımacılığı için:…………………………………   300 kg

4.1.3.4- Dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler:

4.1.3.4.1- Yük taşımacılığı için:…………………………………   1 000 kg

4.1.3.4.2-  İnsan taşımacılığı için:……………………………….       200 kg

4.1.4- İki, üç veya dört tekerlekli motorlu araçlara, imalatçı tarafından beyan edilen ve aracın yüksüz kütlesinin % 50’sinden fazla olmayan bir kütleyi çekmek için müsaade edilebilir.

4.2- Ölçüm toleransları: Bütün ölçmeler kalibre edilmiş aletlerle yapılmalıdır. Bu  aletlerle yapılacak olan ölçmelerde, bulunacak değerlerle verilen değerler arasında aksi belirtilememişse en çok;

4.2.1- Araç boyutlarında:  ± % 0,8

4.2.2- Ağırlıklarda:  ± % 5  (bu Ekin madde 2.5’i)                                     

4.2.3- Hızlarda:   + % 10                                                  

5- GÜÇ TANIMLARI

Denenmiş veya önerilen motor hızı, tam yükte devamlı çalışma için imalatçı tarafından belirtilen dakikada en yüksek motor devridir.

5.1- Hız deneyleri

Aracın en yüksek hız deneyleri için deney koşulları aşağıdaki şekilde olacaktır:

5.1.1- Motor ve transmisyon imalatçı talimatlarına uygun çalışacaktır.

5.1.2- Araç ağırlığı, bu Ekin madde 4’te belirtildiği  şekilde olacaktır.

5.1.3- Hız deneylerinde sürücü ağırlığı  motosikletlerde 75 ± 5 kg, mopedlerde 75 ±2 kg olacaktır.

5.2- En yüksek hızın ölçüleceği yol azami hızın 200 m,lik bir ölçme yolu boyunca korumasını sağlamalıdır. Bu uzunluğun toleransı 1 m’dir. Ölçme yolunun giriş kısmı, yolla aynı özellikleri taşımalı ve aracı azami hızına ulaşmasına yetecek kadar uzun olmalıdır. Ölçme yolu aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5.2.1-Yol düz bir doğru oluşturmalıdır.

5.2.2- Temiz, düzgün (pürüzsüz), kuru, asfalt veya benzeri bir madde ile kaplı olmalıdır.

5.2.3- Uzunlamasına % 1’den fazla bir eğime, yanlamasına % 3’ten fazla bir eğime sahip olmamalıdır. Deney parkurunun herhangi iki noktası arasındaki seviye farkı 1 m’yi aşmamalıdır.

5.3- Deneyin uygulaması

5.3.1-Aracın azami hızına ulaşmasını doğru olarak sağlayan dişli oranı kullanılacaktır. Hava kelebeği, tam açık bir durumda tutulacak ve karışımı zenginleştirecek herhangi bir donatım etkisiz hale getirilecektir.

5.3.2- Araç ölçme yoluna vardığında, sabit bir hıza erişmiş olmalıdır. Bu ölçme her biri ayrı yönde ard arda iki sürüş ile yapılacaktır.

 

5.3.3- Ölçme yolunu her bir yönde kat etmek için gerekli olan toplam süre “t”, % 0,7 duyarlılıkla belirlenecektir.

5.3.4- Ölçüm birbiri arkasından en az iki kez yapılacaktır.

5.3.5 -Aracın azami hızı, aralarında % 3’ten fazla bir fark bulunmayan iki ardışık test sırasında ölçülen hızların aritmetik ortalamasının, en yakın tam sayıya yuvarlatılmış şekliyle km/h cinsinden belirtilecektir.

6- GENEL  DİĞER HÜKÜMLER

6.1- Yük taşımak amacı ile özel şekilde imal edilmiş olan üç tekerlekli motosikletler yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemez.

6.2- Yük taşıyan araçlarda bulunan kasa sürücünün rahat ve emniyetle görüşüne ve kullanmasına engel oluşturmayacak ve genişliği iki tekerleklilerde en çok 0,80 metre, üç tekerleklilerde en çok 1,60 metre olabilecektir. Kasa  kısmı sürücünün ön tarafında bulunamaz.

7- MUAFİYETLER

 Aşağıda belirtilen özelliklere sahip araçlarda bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

7.1- Azami tasarım hızı 6 km/h’ i geçmeyen araçlar.

7.2- Yaya kontrollü tasarlanmış araçlar.

7.3- Fiziksel engelliler için amaçlanmış araçlar.

7.4- Yolda ya da herhangi bir arazide yarış için tasarlanmış araçlar.

7.5- Simetrik olarak bir tekeri önde, iki tekeri geride, karayolunda  trafiğe çıkmayan eğlence amaçlı olarak tasarlanan araçlar.

MOTOSİKLET YAN PARK AYAĞI DENGE DENEYİ RAPORU

MOTOSİKLET ANA PARK AYAĞI DENGE DENEYİ RAPORU

HONDA JK03 MOTOR SEPET PROJESİ

AİTM SERİ TADİLAT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ TAM ARAÇ SERİ TADİLATI İÇİN
Aşağıda özellikleri belirtilen aracın Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olarak tadil edilmiş olduğunu beyan ederim.
Araç tadil edilmişse yapılan tadilatın kısa tarifi: L3e Kategorisi 1+1 Kişilik Araca; Taşıma Kutusu Monte Edilerek Araç; L3e Kategorisi Taşıma
Kutulu, 1 (Şoför) Kişilik Araca Tadil Edilmiştir.

Aracın
0.1. Markası (İmalatçının Ticari Adı) : HONDA
2. Tipi : JK03
Varyant : 2
Versiyon : 1
2.1. Ticari adı (adları) (uygun olduğunda) : NSC110
4. Araç Kategorisi : L3e
5. İmalatçının adı ve adresi : Honda Vietnam Co.Ltd.
Phuc Thang Ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province Vietnam

6. Yasal olarak zorunlu plakanın yeri : C,x1350, y0, z735 (R/O)
Araç tanıtım numarası : RLHJK03B1MZ029---
0.7.
yeri
Araç tanıtım numarasının şasi üzerindeki yeri : R,x1195,y120,z635
AT tip onay numarası : e6*168/2013*00079*00

İlave Bilgiler
1 Dingil sayısı ve Tekerlek sayısı: 2 2
3 Dingil mesafesi: 1255 mm
6.1 Uzunluk 1900 mm
7.1 Genişlik 690 mm
8 Yükseklik 1340 mm
12.1 Aracın çalışır durumdaki kütlesi(karoseri ile birlikte) 187 kg
12.2 Aracın yüksüz kütlesi: 112 kg
14.1 Teknik olarak müsaade edilen azami yüklü kütle 262 kg
14.2 Bu kütlenin dingiller arası dağılımı: 1: 86 kg 2.: 176 kg
14.3 Her bir dingil üzerinde teknik olarak müsaade
edilen kütle: 1: 87 kg 2.: 177 kg
17 Römorkun azami kütlesi:
Frenli kg
Frensiz kg
19.1 Römorkun bağlantı noktasında azami düşey yük: kg
20 Motor imalatçısı Honda
21 Motor üzerinde işaretlenmiş motor tipi: Benzin
21.2 Motor numarası: JK03e4337---
22 Çalışma prensibi: Kıvılcım Ateşlemeli
23 Silindirlerin sayısı ve düzeni 1 Tek Silindirli Motor
24 Silindir hacmi 109 cm3
25 Yakıt Benzin
26 Azami net güç veya azami sürekli beyan edilen güç
(hangisi uygunsa) 7500 d/d ‘de 6 kW (içten yanmalı motor)
26.1 Oran: Azami net güç veya azami sürekli beyan
edilen güç/çalışır durumdaki aracın kütlesi: 0,07 kW/kg
28 Vites kutusu (tipi): Otomatik
29 Vites tahvil oranları: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
32 Lastik ebat gösterimi: Dingil 1: 80/90-14M/C Dingil 2: 90/90-14M/C
37 Karoseri: Hayır
41 Kapıların sayısı ve yerleşim biçimi: R Sağ Taraf L Sol Taraf F Ön Taraf RE Arka Taraf
42.1. Oturma yerlerinin sayısı ve konumları: R (Aracın Sağ Tarafı) C (Aracın Orta Tarafı) L (Aracın Sol Tarafı)
1. Sıra 1
2. Sıra
3. Sıra
43.1. Bağlantı cihazının onay işareti (varsa)
44 Azami hız: 88 km/h
45 Ses seviyesi:
Dururken: 3750 d/d (Motor Devrinde) 79 dB(A)
Hareket halinde: 68 dB(A)
46 Egzoz emisyonları:
Tip I deneyi: CO: g/km HC: g/km NOx : g/km HC + NOx : g/km
Tip II deneyi: Mopetler için: CO: g/dakika HC: g/dakika
Motosiklet ve üç tekerlekli motosikletler için: CO: %hacim

Motosiklet Taşıma Kutusu (Sepet, Çanta, Topcase) Projesi-Motosiklet taşıma kutusu projesi (Topcase ruhsata işletme)
01.01.2014 tarihinden itibaren motosikletlerde bulunan taşıma kutularının ruhsata işlenmediği tespit edildiğinde 108 lira ceza yazılacak, ayrıca araç muayenesinden de geçemeyecekler. 2012 yılında yürürlüğe giren uygulama için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görüşüne istinaden İç İşleri Bakanlığı tarafından 01.01.2014 tarihine kadar verilen geçiş süresi sona ermiştir.
Bu nedenle motosikletinde, motosiklet taşıma kutusu (sepet, çanta vs.) montajı bulunan motosiklet sahiplerinin AİTM yönetmeliğine göre üst yapı projesi yaptırması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 01 Temmuz 2014 tarih ve 1630/89456 sayılı yazısında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca motosiklet ve motorlu bisikletlerin arka şasisi üzerinde bulunan taşıma kutularının taşıma kutusu yapıldığına dair TSE onaylı tadilat projesi çizdirilmesi ve tüvtürk araç muayene istasyonunda araç tadilat muayenesi yaptırılarak, muayene yapıldıktan sonra motosiklet taşıma kutusu proje ve araç muayene raporları ile beraber araç sahibi notere  müracaat etme durumunda aracın belgelerine “Taşıma Kutusu Mevcuttur” ibaresi işleneceği Uygunluk belgesinde orijinal taşıma kutusu bulunduğu belirtilen motosiklet ve motorlu bisikletlerin daha önce tescil işlemi yapılmış olsa dahi dilekçe ile müracaat edilmesi halinde belgelerine işleneceği, üzerinde taşıma kutusu bulunan, ancak bu hususu belge ve bilgisayar kayıtlarına işletmediği tespit edilen motosiklet ve motorlu bisiklet sahipleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32.maddesinden cezai işlem uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Motosiklet ve motorlu bisiklet sahiplerinin herhangi bir cezai işleme maruz kalmamaları için aracın arka şasi üzerinde bulunan taşıma kutularını belgelerine işletmeleri gerekmektedir.

Motosiklet Taşıma Kutusununun Cezası Nedir?

MADDE 32- Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fikra hükmüne uymayan işletenlere 196 Türk lirası idari para cezası verilir. ... Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.

Kazaya neden olabiliyor

“Harici çıkıntılar oluşuyor, dikiz aynası işe yaramıyor, park ayakları, aydınlatma tesisatı değişiyor. Taşıma kutusunun içine yük koyuyorsun, tip onay yönetmeliğine göre alınan kütle ve boyut değişiyor. Bir de arka plakaya takılı olduğu yer değişebilir. İyi bağlanmadığı zaman bu kutu yere düşüp kazaya neden olabiliyor. Ayrıca bazılarının keskin köşeleri yayaları yaralayabilir. Bir standardın olması lazım.”

Motosiklet kutusunu ruhsata işletilmesi için yapılması gerekiyor?

Arka taşıma kutusu kullanan motosikletçiler, öncelikle tse tarafından yetkilendirilmiş makine mühendisine başvuru yaparak motosiklet taşıma kutusu projesi yaptırılmalıdır, motosiklet taşıma projesi hazırlandıktan sonra, motor takılan sepetin motora düzgün monte edilip edilmediği TSE araç kontrol merkezi avrupa yakası hadımköy anadolu yakası sancaktepe araç kontrol merkezinde tse yetkili makina mühendisleri tarafından kontrol edilir. Tse araç kontrol merkezine  2022 yılı için 2,830 tl olan tse araç kontrol merkezi ücreti yeniden değerlendirme oranı ile % 122 oranında artırılarak 01 Ocak 2023 için  5,285 liraya yükseltilmiştir. Tse araç kontrol merkezi ücreti olan 5,285 lira içinde  motor devrilme tset ücretleri dahildir. ödeniyor, burada motorsiklete takılan taşıma kutusunun projeye uygunluğu kontrol edilir.  Sonra TÜVTÜRK'ten  araç tadilat muayenesi alarak tüvtürk araç muayene  istasyonuna giderek, 2022 yılı için araç tadilat muayene ücreti olarak  258 lira ödeyerek araç tadilat muayenesi yapılır. Son olarak da araç sahibi notere başvuru yaparak araç ruhsat değişimi için 291 lira vererek, motosiklet taşıma kutusu ruhsata işletiliyor. Yan taşıma kutu ya da çantaları için ise proje istenmiyor.

Yürür vaziyetteki kütlenin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) L kategorisi bir aracın yürür vaziyetteki kütlesi, normal kullanıma hazır yüksüz aracın kütlesi ölçülerek belirlenir ve aşağıdaki unsurların kütlelerini içerir:

a) Sıvılar.

b) İmalatçının şartnameleri uyarınca standart donanımlar.

c) Kapasitelerinin en az yüzde 90’ına kadar doldurulan yakıt tanklarındaki “yakıt”. Bu bendin amaçları açısından;

1) Bir araç “sıvı yakıt”la tahrik ediliyorsa bu, “yakıt” olarak değerlendirilir.

2) Bir araç sıvı “yakıt-yağ karışımı”yla tahrik ediliyorsa;

i) Aracı yakıt tahrik ediyorsa ve yağlama yağı önceden karıştırılmışsa bu “önceden oluşturulmuş karışım”, “yakıt” olarak değerlendirilir.

ii) Aracı yakıt tahrik ediyorsa ve yağlama yağı ayrıca depolanmışsa, sadece aracı tahrik eden “yakıt”, “yakıt” olarak değerlendirilir; veya.

3) Bir araç gaz yakıtla veya sıvılaştırılmış gaz yakıtla tahrik ediliyorsa veya sıkıştırılmış havayla çalışıyorsa, gaz yakıt tanklarındaki “yakıt”ın kütlesi 0 kg olarak belirlenebilir.

ç) Üstyapı, kabin, kapılar ve.

d) Camlar, bağlantılar, stepneler ve avadanlıklar.

(2) L kategorisi bir aracın yürür vaziyetteki kütlesi aşağıdaki unsurların kütlelerini içermez:

a) Motosikletlerde Sürücü ağırlığı (75 kg) ve yolcu ağırlığı  (65 kg) olarak hesaplanır.

b) Yükleme alanına monte edilen makineler veya donanımlar.

c) Hibrit veya saf elektrikli araçlarda tahrik aküleri.

ç) Tek yakıtlı, çift yakıtlı veya çoklu yakıtlı araçlar olması durumunda, bir gaz yakıt sistemi ve gaz yakıtın depolama tankları.

d) Önceden sıkıştırılmış havayla tahrik durumunda, sıkıştırılmış havanın depolandığı depolama tankları.

Yönetmelik kapsamında kuruluşların yükümlülükleri

İki Tekerli Motosiklet Araç Güvenliği

Motosikletlerde yolcu ağırlı kaç kğ olarak hesaplanmaktadır. ?

 

MOTOSİKLET SEPET PROJESİ YÖNETMELİĞİ

motosiklet taşıma kutusu JPEG

YAMAHA MOTOR TAŞIMA KUTUSU PROJESİ
MOTOSİKLET TAŞIMA KUTUSU RUHSATA İŞLETME

 

istanbul motosiklet sepeti projesi, 2023 yılı motosiklet taşıma kutusu, Büyükçekmece motosiklet taşıma kutusu projesi, Beylikdüzü motosiklet taşıma kutusu Avcılar motosiklet taşıma çanta projesi, Esenyurt motosiklet projesi, Küçükçekmece motosiklet çanta kutusu, Başakşehir motosiklet taşıma kutusu projesi, Bakırköy motosiklet taşıma kutu, Güngören motosiklet taşıma çanta projesi, Bağcılar motosiklet taşıma kutusu projesi, Bayrampaşa motosiklet projesi motosiklet sepet projesi, Eyüp motosiklet taşıma kutusu projesi, Şişli motosiklet taşıma kutu projesi, Taksim motosiklet taşıma çanta projesi, Beyoğlu motor sepeti taşıma projesi, Beşiktaş motosiklet projesi, Sarıyer taşıma kutusu motosiklet, Kadıköy motosiklet taşıma kutusu projesi, Sancaktepe motosiklet taşıma kutu projesi, Gaziosmanpaşa motosiklet taşıma çanta projesi,  Arnavutköy motosiklet projesi, motosiklet taşıma kutusu, Tekirdağ motosiklet taşıma kutusu projesi, Kırklareli motosiklet taşıma kutu projesi, Edirne motosiklet taşıma çanta projesi, İstanbul motosiklet projesi, Ümraniye motosiklet taşıma kutusu, Kocaeli motosiklet taşıma kutusu projesi, Bursa motosiklet taşıma kutu, Balıkesir motosiklet taşıma çanta projesi, Çanakkale motosiklet projesi, motosiklet taşıma kutusu, motosiklet taşıma kutusu projesi, motosiklet taşıma kutu, motosiklet taşıma çanta projesi, motosiklet projesi, motosiklet taşıma kutusu, motosiklet taşıma kutusu projesi, motosiklet taşıma kutu, motosiklet taşıma çanta projesi, motosiklet projesi, motosiklet taşıma kutusu, motosiklet taşıma kutusu projesi, motosiklet taşıma kutu, motosiklet taşıma çanta projesi, motosiklet projesi Motosiklet Taşıma Kutusu Ruhsata İşleme